top of page

YAZILAR

Av. Ebubekir Elmalı'nın siyaset ve gündem ile ilgili yazıları

TDP İSTİFA MEKTUBU

Değerli TDP ailesi; 
Türkiye Değişim Partisinde görev yaptığım sürece bana verilen her türlü görevi her şeyden önce bir hukukçu ciddiyeti ile layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Ancak gelinen an itibari ile Türkiye Değişim Partisi ile daha önceden çatlak veren siyasete, politikaya ve daha önemlisi parti içi kurumsallaşmaya ilişkin hususlarda iyileşme olamamış çatlak derinleşerek fikir ayrılıkları uçuruma dönüşmüştür. Bu aşamada artık Türkiye Değişim Partisine bir katlı sunamayacağımı anladığımdan partideki tüm görevlerimden istifa ettim. Her son bir başka başlangıçtır. Elbette Siyasi hayatıma devam edeceğim. Parti siyaseti içerisinde iken bana destek olan il ve ilçe teşkilatlarında sorgusuz sualsiz çalışan ve hakkı ödenmeyecek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz değerli arkadaşlarımdan son kez tek bir dileğim var ; lütfen haklarınızı helal edin. Allah’a emanet olun.

elmali-iyi-parti-den-bekledigimiz-etik-ilkelere-uygun-davranmasi_cb17d.jpg
stock-exchange-3087396.jpg

EKONOMIK MILLIYETÇILIK

Ekonomik milliyetçilik; ekonomik bağımsızlık demektir. Bir ülkede üretilen yerli malı ürünlerin tüketicilere teşvik edilmesi, yabancı şirketlere karşı yerel şirketlerin finanse edilmesi, iç pazarı dışarıdaki yabancı ülke ekonomilerine karşı korumaya yönelik ekonomi politikalara öncelik verilmesidir. Amaç; Ülkenin ulusal ekonomisini olabildiğince en iyi düzeye çıkarmaktır. Türkiye Değişim Partisi Ekonomik milliyetçiliği savunur.

MÜLAKAT'A DAIR

Mülakat ; bir indoktrine etme ya da homojen bir kamusal alan inşa etme ya da kamu gorevini iktidar yanlıları arasında üleşme ( ortaklaşma- bölüşme) aracıdır.
Türkiye Değişim Partisi mülakatı değil liyakatı savunur.

man-3653346.jpg
logo-1_edited.jpg

TÜRKIYE DEĞIŞIM PARTISI

Türkiye Değişim Partisi; kimlik, soy, inanç ve gelenekler gibi ayrıştırıcı unsurları araç olarak kullanan popülist politikaları reddederek, toplumun geçim sıkıntısı, esnafın sicil affı gibi gerçek dertlerini çözmeye yönelik realist politikaları benimser.

YENI EKONOMIK ORTAM

Yeni iktisadi ortam,  iktisat felsefesi kuramları çerçevesinde eski bilindik doğruları terk etmeye zorluyor. Yeni dinamikler karşısında “bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler “ söylemli Adam Smith’in bu kuramı , Atatürk’ün İzmir’de topladığı İktisat kongresinde temellerini attığı Ekonomik Milliyetçilik temeline doğru evrilmektedir.

calculator-1680905.jpg
justice-2060093.jpg

YASA VE ADALET

“Yasa adalete aykırı olsa da uygulanmalıdır”demek, yani yasallıkla meşruiyeti birebir denkleştirmek fetişizmdir. Fetişizm, yasayla peçelenmiş dogmatik travmadır. Dogmatik travma ikliminde adalet/hakkaniyet bulmak imkansızdır. Bu sebeple salt içtihatlar gerekçe yapılarak, hükmün hakimi yadsınamaz.

bottom of page